Benvinguts i benvingudes a la nostra escola!!!. Si voleu conèixer a tots el xiquets i xiquetes de Faura passeu.

DONVI SE'N VA


Don Vicent es jubila, després de molts anys de treball. Ens ha deixat aquesta carta. Fins sempre i aquesta serà la teua casa.        AGRAÏMENT

Aplegada la circumstància del finaliçament de la meua dedicació a l’ensenyament, la qual, per a mi, ha estat apassionant, tant en el treball com en els resultats, manifeste el meu més sincer agraïment a totes les persones, amb les quals m'he relacionat aquests anys, per la seua ajuda, implicació i esforç en el projecte desenvolupat al llarg d'aquests anys.

He treballat a centres públics de Vallada, Badalona, Port de Sagunt, Benifairó de les Valls i Faura.
De tots he gaudit d'una bona empatia i he guardat, guarde i guardaré el millor record.

Em varen anomenar mestre definitiu al CP SAN VICENTE FERRER, de Faura-Benifairó de Les Valls amb data 1 de setembre de 1984. A l’elecció de curs, 1984/85, em tocà exercir de tutor de la classe de 4t d’EGB de Faura, amb quarenta alumnes.

Al juny de 1986, vaig ser elegit, pel Consell Escolar, Director del Col.legi. Al curs 1999/2000, com conseqüència del desglose del Centre en el CP SAN VICENTE FERRER, de Faura, i CP L’ERMITA, de Benifairó de Les Valls, em vaig adscriure al Centre de Faura, del qual he continuat sent Director fins hores d’ara. En aquests anys, el nostre Centre ha passat de ser un 3+6 (unitats d'Infantil i Primària), amb 14 Mestres, curs 1999/2000 a 5+ 10, amb 24 Mestres, 2015/16; amb més de tres-cents alumnes.

He estat, doncs, 29 anys i sis mesos exercint aquest càrrec; molts anys i molta paciència per part de la Comunitat Educativa (Mestres, Mares i Pares i alumnes) per aguantar-me, la qual cosa sempre agrairé. Com faurer (sempre em consideraré com tal) és per a mi, un motiu de plena satisfacció i d'orgull haver pogut desenvolupar la major part del treball al meu poble.

En el plànol familiar expresse el meu reconeixement, per l'ajuda, col.laboració i per tantes coses més, a la meua dona, Tere, i als meus fills Xavier i Pilar.

Vull expressar, en el plànol professional, la meua millor consideració i agraïment personal als Equips Directius que han compartit, amb una dedicació i constància impagables, aquest treball tan apassionant: La Sra Amparo Mollar Tuzón, la Sra Paqui Guillem Torrente, el Sr Enrique Galán Morillas, el Sr José Antonio Cosín Moya, la Sra Mati Doménech Pérez i el Sr José Alberto Devís Claramunt.

També, i com no podia ser d’altra forma i de manera superlativa, als Mestres que han exercit la seua feina al meu Centre. De totes i tots sempre me’n recordaré per la seua dedicació, implicació, disponibilitat i esforç per col.laborar perque la nostra Escola sempre haja sigut destacada i puntera.
De la mateixa forma als Professionals de l’SPE comarcal, psicòlegs, Logopeda i Assistenta Social, com als Educadors i Educadores, pel seu esforç en col.laborar en una major i més completa atenció als nostres alumnes.

Igualment mencionar i reconéixer, també, l’excel.lent treball desenvolupat per les Monitores i Ajudants de cuina del menjador escolar.

També vull que conste l’ajuda i col.laboració que, sempre, m’han oferit la Sra Inspectora Marisol González i aquelles i aquells que també han exercit aquesta labor; inclús a l’Administració Educativa provincial i de la Comunitat que han ajudat a que el nostre Centre, fora remodelat.

En el plànol de relació amb la Comunitat Educativa, també vull expressar el meu reconeixemet als Srs Alcaldes de Faura, Enric Ferrer Soriano i Toni Gaspar Ramos i de Benifairó de Les Valls, David Chordá Pitarch, així com als Regidors i Regidores d’Educació per la seua ajuda i col.laboració perque la nostra Escola més completa i disposara dels mitjans adequats (construccions, material didàctic, informàtic..).

Així mateix tant al Sr President de l’AMPA, Aarón Ortega i als qui l’han precedit (la relació és molt extensa), com a les distintes Juntes Directives, per la col.laboració i ajuda oferida.També a tots els representants i representantes, dels distints sectors, en el Consell Escolar del Centre.

Tampoc vull oblidar-me de les Mares i Pares i dels alumnes, amb els qual sempre he tractat que, el Centre, tinguera la millor relació a les vessants de proximitat, col.laboració i professionalitat.

En el plànol més personal de la relació amb les i els alumnes, als quals he tutoritzat, expressar la meua satisfacció per la seua actitud positiva i l'empatia aconseguida; així com per la dedicació i esforç en el treball desenvolupat.

A tots i totes les gràcies i l'agraïment més sincer; així com comprensió per les “metedures de pata”.

A mi se m’ha acabat “EL RECREO” i ara comence una nova experiència.

Encantat d'haver compartit aquest temps.

Sincerament

Faura  desembre de 2015


No hay comentarios: