Benvinguts i benvingudes a la nostra escola!!!. Si voleu conèixer a tots el xiquets i xiquetes de Faura passeu.

PERIODE D'ADAPTACIÓ 3ANYS

BENVINGUTS I BENVINGUDES A TOTS ELS XIQUETS/ES I A LES SEUES FAMILIES A LA NOSTRA ESCOLA.

ELS PRIMERS DIES DEL XIQUET EN L'ESCOLA INFANTIL.

L'entrada dels xiquets a l'Escola suposa la primera experiència de separació important de la seua família, passa d'un lloc on el xiquet esta segur i protegit a un altre on tot és nou i desconegut (espai, persones…) Este període és un procés per mitjà del qual el xiquet va elaborant els seus sentiments fins a arribar a acceptar esta nova situació. Necessita temps, el qual no serà per a tots i per a totes igual donada la individualitat de cada xiquet. Cada xiquet tindrà “el seu temps d'adaptació”.
Esta separació provoca ansietat, malestar... tant als xiquets com a les famílies.
A l'ansietat provocada per la separació cal afegir, la produïda pel que desconeix... que en el cas de la família es manifesta a través de dubtes, interrogants sobre l'Escola i la mestra/e del seu fill: atendran bé al meu fill? L'acceptaran...
Una relació intensa i continuada entre les famílies i els mestres, un coneixement del que ocorre en l'escola... ajudarà a anar resolent estos dubtes. Si esteu segurs i confiats en l'Escola, en la mestra/e del vostre fill/a, transmetreu estos sentiments al xiquet i facilitareu la relació entre este i la seua mestra/e i per tant, una adaptació més "fàcil" a l'Escola Infantil.
Les primeres relacions del xiquet amb l'Escola, són crucials per a la seua posterior adaptació; tant mestres com famílies hem d'esforçar-nos en facilitar-els estes primeres trobades.
El mode d'adaptació i les seues manifestacions també seran distintes, que poden anar des dels plors, alteracions de la son, alteracions en l'alimentació, negar-se a menjar), boçades, diarrees, febra. Alguns s'aferren a la bossa que porten de casa, s'agarren als pares per a no quedar-se, agarren una dependència excessiva amb la mestra, no volen jugar, es neguen a vindre a l'escola. La situació d'este període és de naturalesa emocional i per tant cada xiquet/a haurà de resoldre el seu propi conflicte. El nostre paper no ha de ser evitar-li el conflicte sinó ajudar-li a superar-ho.
El xiquet ha de conèixer l'entorn on passarà la major part del dia, per la qual cosa és necessari que es familiaritze amb les dependències del centre, la primera visita la realitzarà conjuntament amb algun de vosaltres
En estos primers dies és bo que faça un horari més curt, de cara a evitar que el canvi siga massa brusc, les classes seran pels matins i s'iran incorporant de forma progressiva (4 o 5 cada dia). Serà un període on els adults hem d'esforçar-nos a comprendre i acceptar les seues protestes, davant de la nova situació.

Els objectius a aconseguir en este període d'adaptació són:
- Acceptar la separació familiar. Els xiquets han de superar els conflictes que succeeixen al principi de curs. La separació del món familiar i l'entrada en l'escolar comporta: canvi de rol, enfrontar-se a les seues possibilitats, adaptar-se a nous espais i a noves maneres de comunicació i ampliar el seu camp de relacions.
- Establir relacions comunicatives i nexes afectius amb la mestra/e i els companys. Els xiquets prenen contacte amb altres xiquets i determinen conjuntament el tipus de relació que establixen entre ells: hi ha companys de joc, de treball, el més amic... Les lligadures afectives condicionen la relació i situacions comunicatives que té lloc en el context aula.
- Situar-se en el context escolar. Els xiquets han d'anar adquirint cada vegada més autonomia en les activitats que realitza dins del marc escolar: d'esta forma, s'hauran de consolidar ritmes, horaris i les rutines dels més xicotets a fi d'integrar-se en la vida i la tasca del centre, i situar-se en el nou espai.

Com podeu col·laborar amb la seua adaptació:

a) Tindre una actitud oberta i confiada al portar-lo a l'escola
b) No enganyar ni permetre el xantatge
c) Parlar-los dels avantatges de vindre a ala escola (de com s'ho va a passar de be)
d) No és bo que falte els primers dies, excepte raons que el justifiquen, perquè es trenca el ritme d'adaptació
e) Convé que l'inici de l'escolarització no coincidisca amb cap fet conflictiu (malaltia, naixement d'un germà …)
f) Es recomana anar canviant la seua rutina diària abans de començar l'escola, perquè el canvi no siga tan brusc (alçar-los i gitar-los abans).
g) No s'han de prolongar excessivament els acomiadades del col·legi, perquè podem prolongar el plor del xiquet/a.
h) No hem d'anar-nos de l'aula sense acomiadar-nos del xiquet/a, aprofitant que esta distret/a

Per a aconseguir que el període d'adaptació siga un èxit i ràpid, la qual cosa es necessita sobretot és bona dosi de comprensió per part dels adults que rodegen el xiquet/a.

No hay comentarios: